Inleiding
De Gemeente Hengelo bezit een uitgebreide en waardevolle kunstcollectie, grotendeels verkregen door aankopen, opdrachten in het kader van de BKR-regeling, schenkingen en door toepassing van de percentageregeling voor kunst bij gemeentelijke gebouwen.

Het gemeentelijk kunstbezit omvat zo’n tweeduizend schilderijen, tekeningen, grafiek, sculpturen, reliëfs, objecten van toegepaste kunst en zo’n zestig grote kunstwerken in de openbare ruimte.

In 1996 is er eenmalig budget beschikbaar gesteld voor een grootschalige inhaaloperatie voor de restauratie van de kunstwerken in de openbare ruimte. Met ingang van datzelfde jaar is er een structureel onderhoudsbudget beschikbaar, dat op basis van een jaarlijks onderhoudsplan wordt besteed.

Tevens is er een medewerker aangesteld die zorg draagt voor het onderhoud en beheer van het gemeentelijk kunstbezit.

De beelden op deze site
Een deel van het gemeentelijk kunstbezit dat zich in de openbare ruimte bevindt kunt u op de volgende pagina’s bekijken. Verder zijn er ook beelden te zien die geen deel uitmaken van het gemeentelijk kunstbezit, maar wel een belangrijke plaats innemen binnen het geheel van kunst in de openbare ruimte in de gemeente Hengelo.

U kunt de kunstwerken bekijken op twee manieren bekijken:
op naam kunstenaar of
per wijk.

Op de wijkkaarten zijn de beelden met gekleurde stippen aangegeven.
Aan de kleur van de stippen kunt u zien of het betreffende beeld
- gemeentelijk bezit (), dan wel
- particulier bezit () is.